Bảo vệ người sử dụng
Thông tin người sử dụng điện

Nhập thông tin
Thống kê điện năng các tháng trong năm 2020
Tháng BQ ngày (kWh) Tổng ĐNTT (kWh)
1 6 188
2 13 392
3 13 417
3 13 417
4 14 425
5 14 439
6 15 452
7 15 461
8 15 461
9 15 446
10 14 439